Sisestage oma e-post aadress ja salasõna, et sisse logida sõidupäeviku keskonda.

Sisestage odomeetri algnäit, kirjutage marsruut ja valige sõitu eesmärk.

Sisestage odomeetri lõppnäit, et lõpetada sõitu
Lõppnäit ei saa olla vähem kui algnäit.

Vajutage "tegevused", et raporti välja trükkida või andmeid muuta.